โครงการ ควอดสีลม

โครงการ ควอดสีลม อาคารพักอาศัย 8 ชั้น

ที่ตั้งโครงการ : ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ ซอย 3 เขตบางรัก กรุงเทพฯ

ผู้ว่าจ้าง : บริษัท ควอด จำกัด

มูลค่างาน : 170,000,000 ล้านบาท