โครงการ สถานธรรมเทียนจงฝอเอวี้ยน

โครงการ สถานธรรมเทียนจงฝอเอวี้ยน

ที่ตั้งโครงการ : ถนนกัลปพฤกษ์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯฅ

ผู้ว่าจ้าง : มูลนิธิแสงธรมมส่องหล้า

มูลค่างาน : 68,000,000 ล้านบาท