โครงการ Quad Sathon

โครงการ Quad Sathon

ที่ตั้งโครงการ : ซอย 6 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ กรุงเทพฯฅ

ผู้ว่าจ้าง : บริษัท ควอด จำกัด

มูลค่างาน : 52,000,000 ล้านบาท