โครงการ Cattaley

โครงการ Cattaley

ที่ตั้งโครงการ : ซอยสุขุมวิท 72 สมุทรปราการ 

มูลค่างาน : 65,000,000 ล้านบาท