โครงการ ไอริส แอเวนิว อ่อนนุช-วงแหวน

โครงการ ไอริส แอเวนิว อ่อนนุช-วงแหวน

ที่ตั้งโครงการ : ลาดกระบัง 18 ถนนอ่อนนุช  กรุงเทพฯ

ผู้ว่าจ้าง : บริษัท  ไอริส กรุ๊ป จำกัด

มูลค่างาน : 487,000,000 ล้านบาท