อาคารสำนักงาน บริษัท เควีเอส เฟรชโปรดักส์ จำกัด (นครสวรรค์)

โครงการ อาคารสำนักงาน สูง 2 ชั้น
บริษัท เควีเอส เฟรชโปรดักส์ จำกัด